Het kind als individu

Wij zien ieder kind als individu. Met eigen behoeften, eigen interesses en een eigen persoonlijkheid. Kinderen hebben een aangeboren drang tot leren en ontdekken. Zij leren door de ervaringen die zij opdoen, al spelend en onderzoekend.

Het is onze taak om hen een omgeving te bieden waarin zij dit volop kunnen doen. De locatie met een grote en uitdagende buitenruimte waarin het gehele jaar veel te ontdekken is, biedt hier alle gelegenheid toe. Wij zien kinderen als volwaardig en wij vinden het belangrijk om hen met respect te behandelen. Hoewel wij ieder kind als individu zien en benaderen, zien wij het groepsproces als een waardevol aspect van de kinderopvang. Het deel uitmaken van een groep en het hebben van vaste groepsgenootjes biedt veel leerzame en leuke ervaringen. Kinderen leren van elkaar door naar elkaar te kijken, samen te spelen en elkaar te imiteren.

Door veel te observeren en oog te hebben voor de wensen van elk kind, hoe jong ook, kunnen wij een omgeving bieden waarin ieder kind zich kan ontwikkelen vanuit een veilige basis van vertrouwen. Dit zorgt ervoor dat kinderen op zichzelf leren te vertrouwen en daardoor nieuwe dingen durven te ondernemen. Hierbij leggen wij de nadruk op een positieve, liefdevolle en respectvolle omgang met de kinderen.

Bij Madelief houden wij rekening met het Hooggevoelige kind

Ervaring heeft ons geleerd dat er op dit moment nog weinig tot geen rekening wordt gehouden met het hooggevoelige kind in kinderdagverblijven. Onze visie sluit dan ook aan bij dat wat een hooggevoelig kind nodig heeft. Wij richten ons op het kind, wij kijken vanuit het kind. Voor verdere toelichting over hooggevoelige kinderen, zie Hooggevoeligheid.

Hoe brengen wij dit in praktijk?

Bij Madelief houden we rekening met kinderen die meer dan gemiddeld gevoelig zijn voor prikkels. De pedagogisch medewerkers zijn door persoonlijke ontwikkelingen in staat om hooggevoeligheid te herkennen en hier op in te springen.

– Wij respecteren gevoelens van kinderen en nemen hen serieus, het kind weet dat het veilig is bij ons.
– Door het kind structuur te bieden, waaronder een vast dagritme, weet het kind wat het kan verwachten. Kinderen worden voorbereid op wat komen gaat.
– Kinderen vinden bij ons rust en ruimte in de natuur. Buitenlucht en buiten slapen dragen bij aan ontspanning en een relaxte dag.
– Ruimtes zijn ‘rustig’ ingericht, er zijn zachte kleuren gebruikt en er is geen harde muziek op de groepen.
– Kinderen worden aangemoedigd zelf aan te geven wat het wel en wat het niet wil.
– Kinderen kunnen zich terugtrekken met een boekje op de bank of gewoon even niets doen.

Vaste patronen

Vast dagritme

Wij hanteren bij Madelief een vast dagritme. Dit geeft duidelijkheid en zo creëren wij op deze wijze veiligheid voor het kind. Zo weet het kind na een paar keer wat er iedere dag gebeurt. Wij geven zo het kind veiligheid in de vorm van structuur en ritme. Zie ook onze dagindeling.

Vaste gezichten

Bij Madelief werken wij met een vast team. Dit is waar wij voor staan. Dit geeft het kind veel vertrouwen en dus veel veiligheid. Wij hechten veel belang aan het naleven en werken volgens onze visie. Wij monitoren dit proces samen met onze pedagogisch coach. Hierdoor kan het voorkomen dat er om bepaalde redenen een wisseling op de groep plaats vindt. Zo streven wij naar een goed, vast team passend bij onze normen en waarden. Zo zullen wij onze kwaliteit blijven waarborgen.

Omdat wij op vaste momenten met een open deuren-beleid werken leert het kind ook de leidsters uit de andere groep kennen. Bij ziekte en verlof proberen wij dit met elkaar in te vullen. Ook komen stagiaires op vaste dagen voor minimaal een half jaar, zodat zij bekende gezichten worden voor de kinderen.

Vaste haal- en breng momenten

Bij Madelief hanteren wij drie vaste haal- en breng momenten. Voor het kind geeft dit duidelijkheid en dit neemt (eventuele) onrust weg.

Het buitenleven

Wat is er nu gezonder dan spelen in de buitenlucht? Het is goed voor de luchtwegen en het zonlicht stimuleert de aanmaak van vitamine D door het lichaam, wat goed is voor sterke botten en tanden.
Ver van de auto’s en middenin de natuur kunnen de kinderen in alle rust en ruimte spelen en zich ontwikkelen. Ook is er een konijnenheuvel en een kippenhok waar we lekkere verse eieren kunnen halen.
In onze groentetuin en boomgaard kunnen de kinderen zien hoe alles groeit en bloeit en mogen ze natuurlijk helpen.
Kortom: al spelenderwijs is er genoeg te zien, te beleven en te leren. Zo beleeft uw kind de seizoenen van heel dichtbij!

Eet smakelijk en gezond!

Graag dragen wij bij aan een gezonde en gevarieerde voeding van uw kind. Wij vinden het erg belangrijk dat de voeding zo eerlijk en puur mogelijk is. Denk daarbij aan zo min mogelijk onnatuurlijke suikers en zoveel mogelijk verantwoorde producten.

Onze eigen werkwijze

In tegenstelling tot grote organisaties die vaak veel aandacht besteden aan keurmerken, allerlei papierwerk en de doelen die bereikt moeten worden, hebben wij bewust gekozen voor een heel andere werkwijze.

Zo doen we het niet bij Madelief

De meeste kinderdagverblijven werken aan de hand van thema’s. Om de 4 a 5 weken worden er aan de hand van een thema activiteiten gedaan. Denk bijvoorbeeld aan het thema beroepen of het EK voetbal. Het is belangrijk dat er resultaat wordt geboekt. De ouders moeten kunnen zien dat er gewerkt wordt aan een thema.

Zo doen we dat:

Bij Madelief willen wij vanuit de ontwikkeling van het kind werken. Wij willen weer helemaal terug gaan naar hun belevingswereld. Wij zijn van mening dat het kind zelf aangeeft wanneer het wil leren. Het leven van een kind is niet in te delen in thema’s. Als het kind er aan toe is zal het komen met een verbale of non-verbale vraag. Dan zullen wij hierop inspelen. Waarom moeten wij de kinderen nu al leren wat het begrip “beroep” inhoudt? Wij geloven dat daar nog alle tijd en ruimte voor is als dat aan de orde is. Wel willen we graag inspelen op de ontwikkeling die het individuele kind op dat moment doormaakt.

Het hele jaar verandert de wereld om ons heen. Als het bijvoorbeeld herfst is veranderen de bladeren in de tuin van kleur. Veel spinnen in hun web. Het wordt weer eerder donker, de dikkere jas mag weer aan. Genoeg om op in te springen, te verwerken en om te ontwikkelen. De natuur biedt de kinderen vele mogelijkheden. Het mag misschien simpel en eenvoudig overkomen maar wij denken dat een kind nog niet gebaat is bij een prestatiegerichte en overprikkelde dag op het kinderdagverblijf. Wij willen meegaan in de wereld van uw kind. Wat leeft er bij uw kind? Waar heeft het kind baat bij? Het kan variëren van een knuffel, een tijdje op schoot zitten tot boekjes lezen of een activiteit binnen of buiten.

Wij vinden het wel belangrijk om stil te staan bij de ontwikkeling van uw kind. Wij willen het leerproces van een kind volgen en stimuleren. Door middel van onze dagelijkse observaties, handelingen en aan de hand van het ontwikkelingsvolgsysteem. Het verschil met andere kinderdagverblijven is dat wij de vraag van het kind centraal stellen in plaats van de manier waarop ze moeten leren.

Voorbeeld:
Spelend in de ontdekkingstuin komen kinderen in aanraking met de seizoenen. Als de lente aanbreekt begint alles in de natuur te groeien. Ook zijn er veel dieren en insecten te zien. Kinderen kunnen helemaal enthousiast worden van bijvoorbeeld een vlinder die rondfladdert.
Daar kunnen wij als leidster heel goed op inspringen. We kunnen eerst samen naar de vlinder kijken en er over praten. Ook kunnen we er liedjes over zingen. Zo stimuleren we het taalgebruik. Vervolgens kunnen we een vlinder knutselen of een gezamenlijk bewegingsspel doen. Zo stimuleren we de motoriek.

Tijdens deze activiteiten worden er nog meer leergebieden aangesproken. Zoals de sociale vaardigheden, door met groepsgenootjes te praten, zingen en/of bewegen. En cognitieve vaardigheden, zoals woorden koppelen aan het woord vlinder en de volgorde van een bewegingsspel onder de knie krijgen.

Vanuit onze ervaring hebben we gezien dat wanneer de leervraag bij het kind vandaan komt het enthousiasme, en dus de participatie en het leervermogen, een stuk groter is.

Spelend leren

Het kind is altijd actief met zijn plek in de groep. Sociale contacten leggen met de leidsters en andere kinderen. Motoriek oefenen door het rennen, kruipen, buiten fietsen en de planten water geven in de groentetuin. De taal onder de knie krijgen door middel van liedjes zingen en luisteren. Het kind mag spelenderwijs de wereld om zich heen ontdekken. Wij zullen de kinderen daarin begeleiden. We zullen de kinderen mogelijkheden bieden zich op een speelse manier te ontwikkelen.

Kleinschalig

Onze kleinschalige kinderopvang biedt kinderen van nul tot vier jaar een rustige, veilige en vooral huiselijke omgeving waarin ze de mogelijkheid krijgen zich op hun eigen tempo te ontwikkelen en te ontplooien. Er is altijd een vast gezicht op de groep aanwezig wat het voor de kinderen gemakkelijker maakt een band op te bouwen.