Bij kinderdagverblijf Madelief hebben we verschillende soorten opvang.

Vaste dagdelen

Opvang in de vorm van vaste dagdelen betekent opvang voor uw kind op 1 of meerdere vaste dagen in de week of een dagdeel daarvan. Bijvoorbeeld: maandag en woensdag de hele dag en donderdag alleen de ochtend.
Om pedagogische redenen geldt er een minimale afname van 2 dagdelen per week.

U kunt kiezen uit twee verschillende contracten:

 • Een 52-weken contract waarin u recht heeft op 52 weken opvang per jaar op de door u gekozen vaste dag/dagen in de week. Uw kind kan het gehele jaar komen. Mocht u vakantie opnemen dan mag u deze dagen inhalen. De inhaaldagen mogen worden meegenomen naar het volgende contractjaar.
 • Een 42-weken contract waarin u recht heeft op 42 weken opvang per jaar op de door u gekozen vaste dag/dagen in de week. Omdat wij het gehele jaar open zijn bent u geheel vrij om de 10 weken vakantie in te vullen.
  Mocht u meer dan 10 weken vakantie opnemen dan mag u deze dagen inhalen. Deze inhaaldagen dienen binnen het contractjaar te worden opgenomen.

Madelief heeft dus geen verplichte sluitingsweken! Op nationale feestdagen zijn wij wel gesloten. Deze feestdagen kunnen niet worden gecompenseerd.

Het uurtarief voor opvang in vaste dagdelen kunt u vinden onder het kopje tarieven.

 

Extra Opvang

U kunt onverwachts behoefte hebben aan extra opvang buiten de vaste opvangdagen om. Daarom bieden we bij Madelief de extra opvang aan. U kunt deze opvang ieder moment aanvragen en als er plaats is kan u kind worden gebracht.

Het uurtarief voor extra opvang is gelijk aan uw contracttarief. Aan het eind van de maand zal de extra opvang gefactureerd worden naast de maandfactuur.

 

Ruilen

Het kan voorkomen dat u een opvangdag incidenteel wilt ruilen.
Voorbeeld 1: uw kind komt wekelijks op de donderdag bij Madelief en nu komt het u beter uit om uw kind deze week op vrijdag naar de opvang te brengen

Voorbeeld 2: u wilt een dag ruilen met de opgenomen vakantiedagen bij een 52 weken contract

Bij Madelief hanteren wij de volgende regels voor het ruilen:

 • Ruildagen kunnen 1 maand vooraf en 1 maand achteraf worden aangevraagd en ingezet
 • De door de vakantie opgebouwde ruildagen vervallen 1 maand na de opgenomen vakantie, indien deze niet zijn ingezet
 • Ouders kunnen maximaal 3 keer het aantal contractdagen per week binnen een contractjaar ruilen
 • Afgenomen extra opvang kan achteraf niet worden omgezet naar een ruildag
 • Ziektedagen en nationale feestdagen kunnen niet worden geruild
 • Voor het ruilen geldt de 48-uurs regeling. Het ruilen dient 48 uur van te voren te worden aangevraagd
 • Ruilen is een service en geen recht. Ruilen kan alleen als er plek is op de groep en er geen extra leidster voor ingezet hoeft te worden

Doordat wij beschikken over twee peutergroepen kan uw peuter, wanneer er geen plaats is op de eigen stamgroep, opgevangen worden op de andere stamgroep. Ouders geven hier toestemming voor door middel van het toestemmingsverklaring ‘opvang in een andere stamgroep’. Indien het kind in een andere stamgroep wordt opgevangen wordt het extra begeleid.