In de gedragscode voor de kinderopvangbranche zijn gedragsregels beschreven die betrekking hebben op de omgang met elkaar, kinderen, ouders en derden. Door het hanteren en naleven van de gedragscode voorkomen we dat pedagogisch medewerkers zich schuldig maken aan ongewenst en/of onwettelijk gedrag.

Kinderen, ouders en derden mogen van onze medewerkers een respectvolle en positieve basishouding verwachten. Deze houding komt ook naar voren in alle vormen van contact en communicatie. Al deze contacten kunnen een medewerker kwetsbaar maken. Om elkaar te beschermen is er een gedragscode opgesteld waarin wordt beschreven op welke wijze we met elkaar en onze kinderen en ouders omgaan. Een belangrijk middel hierin is de communicatie. Een speerpunt van Madelief is onze open aanspreekcultuur. Door open met elkaar te communiceren signaleren we vroegtijdig ongewenst en/of ongeoorloofd gedrag.

Met een positieve en professionele houding, klantvriendelijkheid en open communicatie nemen onze medewerkers hun voorbeeldfunctie uiterst serieus. De complete gedragscode is in te zien op onze locatie.