De Meldcode Kindermishandeling helpt onze medewerkers om alert te zijn en de signalen tijdig te herkennen.

De meldcode van Kinderopvang Madelief bestaat uit vijf basisstappen:

  1. In kaart brengen van signalen.
  2. Collegiaal overleg en zo nodig raadplegen van Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of Steunpunt Huiselijk Geweld.
  3. In gesprek gaan met ouders.
  4. Wegen van het geweld of de kindermishandeling: inschatten risico, aard en ernst van het geweld.
  5. Beslissen: hulp organiseren of melden.

Door dit overzichtelijke stappenplan weten onze medewerkers wat ze moeten doen bij (het vermoeden van) kindermishandeling. Uiteraard worden ouders hier nauw bij betrokken.