Ons pedagogisch beleid wordt vastgelegd in een pedagogisch beleidsplan. Hierin staat beschreven hoe wij onze visie in de praktijk brengen. Ons pedagogisch beleidsplan is opgesteld door de pedagogisch medewerksters en locatiemanager en is voorgelegd aan de oudercommissie.

Jaarlijks worden onze plannen geƫvalueerd en daar waar nodig wordt het pedagogisch beleid bijgesteld.

Download het Pedagogisch Beleidsplan van KDV Madelief