Hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen hangt af van het inkomen van u en uw eventuele toeslagpartner. Sinds 2012 is de kinderopvangtoeslag gekoppeld aan het aantal uren die de ouder met de minste uren werkt. De hoogte van de toeslag hangt ook af van het aantal kinderen dat naar de kinderopvang gaat, voor hoeveel uur dat gebeurt en de uurprijs van de kinderopvang. De overheid vergoedt niet meer dan een maximale uurprijs voor kinderopvangtoeslag.

Kinderopvangtoeslag hangt af van aantal gewerkte uren

Het recht op kinderopvangtoeslag is gekoppeld aan het aantal uren van de partner die het minst werkt. Bij kinderen die nog niet naar school gaan en die gebruikmaken van de dagopvang, is het recht op toeslag berekend op 140% van die gewerkte uren. Voor schoolgaande kinderen bedraagt dat percentage 70%. Deze kinderen maken immers minder uren gebruik van kinderopvang omdat zij ook naar school gaan.

Als u en/of uw partner een onregelmatig arbeidspatroon heeft, zult u aan het begin van het jaar een zo goed mogelijke schatting moeten maken van het aantal uren dat u werkt. U kunt beter een te laag aantal uren opgeven dan een te hoog. Zo voorkomt u dat u grote bedragen terug moet betalen aan de Belastingdienst en wellicht een boete krijgt. Blijkt gedurende het jaar dat uw inschatting niet juist is, dan kunt u tussentijds een wijziging doorgeven.

Kinderopvangtoeslag voor zelfstandigen

Als u zelfstandige bent, houdt de Belastingdienst ook rekening met het aantal gewerkte uren bij de beoordeling van de kinderopvangtoeslag. Uw gewerkte uren zijn de uren die u per jaar besteedt aan uw bedrijf. Dat zijn bijvoorbeeld de uren die u in rekening brengt bij uw klanten, uren voor de bedrijfsadministratie of het bijhouden van de website. Cursussen en trainingen tellen ook mee als u ze volgt voor uw bedrijf. Ook mag u de uren meetellen die u door ziekte niet heeft kunnen werken. Wat niet meetelt, is de tijd voor woon-werkverkeer. Deze zit al in de 140% of 70% voor respectievelijk dagopvang of buitenschoolse opvang. U moet aannemelijk kunnen maken dat u de uren gewerkt heeft voor uw bedrijf. U kunt hiervoor een urenadministratie gebruiken, maar het kan ook aan de hand van de omzet bepaald worden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Belasting Telefoon.

Hoogte kinderopvangtoeslag

In de kinderopvangtoeslagtabel geeft de Rijksoverheid jaarlijks aan wat uw tegemoetkoming als percentage van de kosten van kinderopvang zal zijn.
Heeft u meer kinderen die opgevangen worden? Bij de berekening van de kinderopvangtoeslag kijkt de Belastingdienst naar het kind met het hoogste aantal uren kinderopvang. Dit kind wordt het 1e kind genoemd. Dit hoeft dus niet uw oudste kind te zijn.

Kinderopvangtoeslag wordt berekend over het maximale uurtarief dat het Rijk hanteert. Is uw kinderopvang duurder, dan krijgt u over het deel boven het maximum uurtarief geen kinderopvangtoeslag. Is uw kinderopvang goedkoper, dan krijgt u over dat goedkopere uurtarief kinderopvangtoeslag.

Proefberekening kinderopvangtoeslag

Op de website van de Belastingdienst Toeslagen kunt u een proefberekening voor de kinderopvangtoeslag maken om te kijken op hoeveel kinderopvangtoeslag u mogelijk recht heeft.

Aanvraag kinderopvangtoeslag

Vraagt u kinderopvangtoeslag aan? U moet de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht daarom niet te lang met aanvragen, anders loopt u de kinderopvangtoeslag mis.

 

Bron: Belastingdienst