Hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen hangt af van het inkomen van u en uw eventuele toeslagpartner.

Vanaf 2012 was de kinderopvangtoeslag tevens gekoppeld aan het aantal uren van de ouder die de minste uren werkt. Vanaf 1 januari 2023 is dit losgelaten.

Het aantal gewerkte uren is dan niet meer direct gekoppeld aan het aantal uren kinderopvang waarover recht op toeslag bestaat. Ouders moeten nog wel voldoen aan de arbeidseis. Per kalendermaand, waarin de ouders betaalde arbeid hebben verricht, kan binnen een kalenderjaar aanspraak worden gemaakt op ten hoogste 230 uren kinderopvangtoeslag. Daarbij wordt uitgegaan van het aantal maanden van de ouder die het minste aantal maanden heeft gewerkt. Het opgebouwde recht kan gespreid over het kalenderjaar worden opgenomen.

De hoogte van de toeslag hangt ook af van het aantal kinderen dat naar de kinderopvang gaat, voor hoeveel uur dat gebeurt en het uurtarief van de kinderopvang. De overheid vergoedt niet meer dan een percentage van het jaarlijks door de minister vastgestelde maximale uurtarief voor kinderopvangtoeslag.

 

Hoogte Kinderopvangtoeslag

In de kinderopvangtoeslagtabel geeft de Rijksoverheid jaarlijks aan wat uw tegemoetkoming als percentage van de kosten van kinderopvang zal zijn.
Heeft u meer kinderen die opgevangen worden? Bij de berekening van de kinderopvangtoeslag kijkt de Belastingdienst naar het kind met het hoogste aantal uren kinderopvang. Dit kind wordt het 1e kind genoemd. Dit hoeft dus niet uw oudste kind te zijn.

Kinderopvangtoeslag wordt berekend over het maximale uurtarief dat het Rijk hanteert. Is uw kinderopvang duurder, dan krijgt u over het deel boven het maximum uurtarief geen kinderopvangtoeslag. Is uw kinderopvang goedkoper, dan krijgt u over dat goedkopere uurtarief kinderopvangtoeslag.

 

Proefberekening kinderopvangtoeslag

Op de website van de Belastingdienst Toeslagen kunt u een proefberekening voor de kinderopvangtoeslag maken om te kijken op hoeveel kinderopvangtoeslag u mogelijk recht heeft.

 

Aanvraag kinderopvangtoeslag

Vraagt u kinderopvangtoeslag aan? U moet de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht daarom niet te lang met aanvragen, anders loopt u de kinderopvangtoeslag mis.

 

Bron: Belastingdienst