Bij Madelief streven we naar een open en toegankelijke communicatie tussen ouders en leidsters. Daarom nemen wij eventuele klachten ook altijd serieus en hanteren daarom een klachtenregeling. Indien u een klacht heeft of ontevreden bent, kunt u terecht bij de pedagogisch medewerkers van uw kind. Wij proberen samen met u tot een oplossing te komen.

Als het gaat over financiële aspecten, plaatsing of verandering van dagdelen of over het functioneren van medewerkers, dan kunt u terecht bij de manager of onze administratief medewerkster. U kunt uw klacht mondeling of schriftelijk doorgeven of via onderstaand klachtenformulier.

Wij raden u ook aan om het klachtenreglement van Madelief te bekijken.

Klachtenloket Kinderopvang

Het kan onverhoopt gebeuren dat u niet tevreden bent over de klachtenafhandeling en behoefte heeft aan onafhankelijke en deskundige informatie en advies. Hiervoor kunt u terecht bij het Klachtenloket Kinderopvang. Zij zijn verbonden aan de Geschillencommissie Kinderopvang en zullen u, wanneer dat nodig is, ook aan hen doorverwijzen. In sommige gevallen kunt u een klacht direct aan de Geschillencommissie voorleggen. Meer informatie over het Klachtenloket Kinderopvang vindt u op de website www.klachtenloket-kinderopvang.nl.

Geschillen en klachten oudercommissie

Het kan gebeuren dat er een meningsverschil ontstaat tussen de oudercommissie en Madelief. De oudercommissie kan in dat geval gebruik maken van de klachtenprocedure van Madelief of contact opnemen met de Geschillencommissie kinderopvang via www.klachtenloket-kinderopvang.nl of www.geschillencommissie.nl.

 

Klachtenformulier

  Gegevens ouder(s)/verzorgers kind

  Uw naam (verplicht)

  Adres

  Postcode en woonplaats

  Telefoonnummer

  E-mail (verplicht)

  Uw kinderen

  klacht ingediend op

  Aard van de klacht

  De klacht heeft betrekking op:

  AanmeldingAdministratie of factureringAnder kind op KDV MadeliefCommunicatieFunctioneren medewerkersInformatieverstrekkingPlaatsingVerzorging op de groepVoorzieningenAnders (vul vak hieronder in)

  Uiteenzetting van de klacht(en):