Voorafgaand aan de plaatsing van uw kind bij kinderdagverblijf Madelief wordt u uitgenodigd om kennis te maken. Tijdens het intakegesprek wordt de basis gelegd voor een vertrouwensrelatie tussen ouder(s)/ verzorger(s) en de leidsters van kinderdagverblijf Madelief.

Behalve het feit dat u geïnformeerd wordt over alle zaken die met de verzorging van uw kind te maken hebben, is dit gesprek bedoeld om u goed te informeren over de organisatie en onze visie.

Wat kunnen de ouder(s)/verzorger(s) van het kinderdagverblijf verwachten en wat verwacht het kinderdagverblijf van de ouder(s)/verzorger(s)? Deze vragen zullen grotendeels beantwoord zijn na het intakegesprek.