Wij willen graag dat u zich als ouder welkom voelt en dat u zich vrij voelt om vragen te stellen. Wij streven naar openheid in ons kinderdagverblijf. Daarom werken wij op de volgende manieren met u samen:

  • het intakegesprek voor aanvang van de opvang
  • de dagelijkse breng- en haalcontacten
  • minimaal 2x per jaar een nieuwsbrief over het reilen en zeilen van onze kinderopvang
  • Indien gewenst 1x per jaar een 10-minutengesprek op basis van het ontwikkelingsvolgsysteem
  • minimaal 1x per jaar een ouderavond
  • diverse activiteiten voor en door ouders en kinderen