Gegevens ouder(s)/verzorgers kind

  Uw naam (verplicht)

  Adres

  Postcode en woonplaats

  Telefoonnummer

  E-mail (verplicht)

  Uw kinderen

  klacht ingediend op

  Aard van de klacht

  De klacht heeft betrekking op:

  AanmeldingAdministratie of factureringAnder kind op KDV MadeliefCommunicatieFunctioneren medewerkersInformatieverstrekkingPlaatsingVerzorging op de groepVoorzieningenAnders (vul vak hieronder in)

  Uiteenzetting van de klacht(en):